۸ موردی که می توانند وای فای شما را ضعیف کند.

۸ موردی که می توانند وای فای شما را ضعیف کند.

گاهی اوقات ، این مشکل در تنظیمات روتر یا سرویس ضعیف ارائه شده توسط شرکت ارائه دهنده سرچشمه می گیرد. اما بیشتر اوقات ، اتصال WiFi بد به دلیل وجود اشیا یا مبلمان خاصی که در خانه داریم بسیار نزدیک به روتر یا رایانه های ما ایجاد می شود. در این مطلب به شما می

به اشتراک بگذارید