نیاکان پردازش از سال ۱۳۷۰ تــــــــا امروز

نیاکان پردازش از سال ۱۳۷۰ تــــــــا امروز

مجموعه خدماتی نیاکان پردازش از سال ۱۳۷۰ با اخذ افتخاری اولین پروانه فعالیت رسته خدمات و فروش کامپیوتر در آمل شروع به فعالیت نمود و تا امروز آهسته ولی پیوسته پیشرو ارائه خدمات متنوع در حوزه‌های گوناگون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و نیز رسته‌های وابسته بوده‌است. این مرکز خدمات در آغاز راه با نام مرکر

به اشتراک بگذارید